FIKSNA + NET + MOB

Fiksna + Net20 / Net150 + Omorika12

 • 12 meseci po 1 dinar
 • Mesečna naknada iznosi 3.799 RSD/mes
 • Iskoristite poklon od 20 GB zajedničkog 4G interneta. Bonus se dodeljuje mesečno na zajedničko korišćenje mobilnih linija (maksimalno dve mobilne linije). Pravo na mesečni bonus ostvarujete pridruživanjem jedne dodatne mobilne linije BOX 3 paketu. BOX 3 paketu možete da pridružite aktivnu Omorika ili Kontrola troškova tarifu.
 • Internet
 • do 20/4 Mb/s
 • Optika
 • do 150/20 Mb/s
 • Internet brzine do 150 Mb/s ostvarićete uz realizovanu optičku infrastrukturu, odnosno internet brzine do 20 Mb/s je omogućeno korisnicima koji nemaju realizovanu optičku infrastrukturu. adresa
 • Dinamička IP
 • Mail
  Jedan nalog (mailbox 1GB)
 • Postpaid tarifa
 • Omorika 12
 • Internet
 • 12GB interneta
 • Internet saobraćaj koji vam je na raspolaganju u okviru mesečne naknade možete koristiti po maksimalnoj brzini u mts mreži. Nakon potrošenog internet saobraćaja po maksimalnoj brzini u okviru naknade, do kraja meseca vam je na raspolaganju usluga Net Limit, po ceni od 149 RSD dinara mesečno, koja vam omogućava da koristite internet sa smanjenom brzinom protoka (do 64/32 Kb/s).
 • Zona 0
 • 6 GB
 • U okviru m:tel mreže
 • 150 minuta mesečno
 • 2 meseca neograničeno za društvene mreže
 • besplatne aplikacije uz paket
 • Aplikacije Iris GO Start i Balkan myusic možete koristiti tri meseca besplatno od prve aktivacije u toku ugovorne obaveze.

Fiksna + Net50 / Net250 + Omorika25

 • 12 meseci po 1 dinar
 • Mesečna naknada iznosi 4.349 RSD/mes
 • Iskoristite poklon od 20 GB zajedničkog 4G interneta. Bonus se dodeljuje mesečno na zajedničko korišćenje mobilnih linija (maksimalno dve mobilne linije). Pravo na mesečni bonus ostvarujete pridruživanjem jedne dodatne mobilne linije BOX 3 paketu. BOX 3 paketu možete da pridružite aktivnu Omorika ili Kontrola troškova tarifu.
 • Internet
 • do 50/8 Mb/s
 • Optika
 • do 250/80 Mb/s
 • Internet brzine do 250 Mb/s ostvarićete uz realizovanu optičku infrastrukturu, odnosno internet brzine do 50 Mb/s je omogućeno korisnicima koji nemaju realizovanu optičku infrastrukturu. adresa
 • Dinamička IP
 • Mail
  Jedan nalog (mailbox 1GB)
 • Extender
  WiFi
  Cena je 1 RSD
 • Postpaid tarifa
  Omorika 25
 • Internet
 • 25GB interneta
 • Internet saobraćaj koji vam je na raspolaganju u okviru mesečne naknade možete koristiti po maksimalnoj brzini u mts mreži. Nakon potrošenog internet saobraćaja po maksimalnoj brzini u okviru naknade, do kraja meseca vam je na raspolaganju usluga Net Limit, po ceni od 149 RSD dinara mesečno, koja vam omogućava da koristite internet sa smanjenom brzinom protoka (do 1Mb/s). Zona 0
 • Zona 0
 • 7 GB
 • U okviru m:tel mreže
 • 200 minuta mesečno
 • 2 meseca neograničeno za društvene mreže
 • besplatne aplikacije uz paket
 • Aplikaciju Iris GO Start možete koristiti šest meseci besplatno od prve aktivacije u toku ugovorne obaveze. Balkan myusic koristiti 6 meseci besplatno od prve aktivacije.

Fiksna + Net100 / Net500 + Soko lite

 • 12 meseci po 1 dinar
 • Mesečna naknada iznosi 5.749 RSD/mes
 • Iskoristite poklon od 20 GB zajedničkog 4G interneta. Bonus se dodeljuje mesečno na zajedničko korišćenje mobilnih linija (maksimalno dve mobilne linije). Pravo na mesečni bonus ostvarujete pridruživanjem jedne dodatne mobilne linije BOX 3 paketu. BOX 3 paketu možete da pridružite aktivnu Omorika ili Kontrola troškova tarifu.
 • Internet
 • do 100/10 Mb/s
 • Optika
 • do 500/160 Mb/s
 • Internet brzine do 500 Mb/s ostvarićete uz realizovanu optičku infrastrukturu, odnosno internet brzine do 50 Mb/s je omogućeno korisnicima koji nemaju realizovanu optičku infrastrukturu. adresa
 • Dinamička IP
 • Mail
  Jedan nalog (mailbox 1GB)
 • Extender
  WiFi
  Cena je 1 RSD
 • Postpaid tarifa
  Soko lite
 • Internet
 • Neograničeno
 • Internet saobraćaj koji vam je na raspolaganju u okviru mesečne naknade možete koristiti po maksimalnoj brzini od 10 Mb/s u mts mreži. i međunarodni saobraćaj u Telekom Srbija grupi
 • I međunarodni saobraćaj u Telekom Srbija grupi
 • Roming
 • Zona 0
 • 9 GB
 • U okviru m:tel mreže
 • 200 minuta mesečno
 • 2 meseca neograničeno za društvene mreže
 • Roming NET
 • 2GB
 • besplatne aplikacije uz paket
 • Aplikaciju Iris GO Start možete koristiti besplatno tokom cele ugovorne obaveze. Balkan myusic možete koristiti besplatno od prve aktivacije do kraja ugovorne obaveze.

KONTAKT FORMA