BOX 4

BOX 4 CRVENI

 • 12 meseci po 1 dinar
 • Mesečna naknada iznosi 4.399 RSD/mes
 • 4 u BOX 4
 • Iskoristite poklon od 100 GB zajedničkog 4G interneta. Bonus se dodeljuje mesečno na zajedničko korišćenje svim mobilnim linijama (maksimalno pet mobilnih linija) koji se pridruže paketu u okviru servisa 4 u BOX 4. Korisnik može pridružiti linije koje imaju aktivnu Omorika ili kontrola troškova tarifu.
 • Internet
 • do 20/4 Mb/s
 • Optika
 • do 150/20 Mb/s
 • Internet brzine do 150 Mb/s ostvarićete uz realizovanu optičku infrastrukturu, odnosno internet brzine do 20 Mb/s je omogućeno korisnicima koji nemaju realizovanu optičku infrastrukturu. adresa
 • Dinamička IP
 • Mail
  Jedan nalog (mailbox 1GB)
 • Televizija
 • 170+ TV kanala
 • 130 HD kanala
 • 1.900 + naslova
 • Video klub:
 • Arena Sport, AXN Now, History, RTS, NICK+, BBC Earth
 • Dodatne usluge:
 • Pauziraj, iris GO
 • Dodatni STB uređaji:
 • 1 STB uređaj
 • → Lista kanala
 • Fiksna
  Neograničeno razgovori ka fiksnim i mobilnim brojevima u okviru mts, mts doo, ka fiksnoj Supernova; 150 min. za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju
 • Postpaid tarifa
 • Omorika 3
 • Internet
  Internet saobraćaj koji vam je na raspolaganju u okviru mesečne naknade možete koristiti po maksimalnoj brzini u mts mreži. Nakon potrošenog internet saobraćaja po maksimalnoj brzini u okviru naknade, do kraja meseca vam je na raspolaganju usluga Net Limit, po ceni od 149 RSD dinara mesečno, koja vam omogućava da koristite internet sa smanjenom brzinom protoka (do 64/32 Kb/s). nacionalni minuti i SMS
 • Neograničeni
  Količina SMS poruka koja vam je na raspolaganju u okviru mesečne naknade možete da koristite i za slanje SMS poruka ka mobilnim mrežama m:tel Crna Gora, m:tel Republika Srpska i m:tel Austrija. Ovo se ne odnosi na SMS ka brojevima korisnika koji su izvršili prenos broja u mrežu m:tel Crna Gora, odnosno m:tel Republika Srpska. u okviru m:tel mreže
 • 100 minuta mesečno
 • neograničeno za Viber i 10GB za Instagram
 • besplatne aplikacije uz paket
  Aplikacije Iris GO možete koristiti besplatno tokom cele ugovorne obaveze. NBA 3- Game Choice možete koristiti besplatno tokom ugovorne obaveze i trajanja NBA sezone. Aplikaciju Balkan myusic možete koristiti besplatno tri meseca od prve aktivacije.

BOX 4 PLAVI LITE

 • 12 meseci po 1 dinar
 • Mesečna naknada iznosi 5.199 RSD/mes
 • 4 u BOX 4
 • Iskoristite poklon od 100 GB zajedničkog 4G interneta. Bonus se dodeljuje mesečno na zajedničko korišćenje svim mobilnim linijama (maksimalno pet mobilnih linija) koji se pridruže paketu u okviru servisa 4 u BOX 4. Korisnik može pridružiti linije koje imaju aktivnu Omorika ili kontrola troškova tarifu.
 • Internet
 • do 50/8 Mb/s
 • Optika
 • do 250/80 Mb/s
 • Internet brzine do 250 Mb/s ostvarićete uz realizovanu optičku infrastrukturu, odnosno internet brzine do 50 Mb/s je omogućeno korisnicima koji nemaju realizovanu optičku infrastrukturu. adresa
 • Dinamička IP
 • Mail
  Jedan nalog (mailbox 1GB)
 • Televizija
 • 210+ TV kanala
 • 141 HD kanala
 • 5.700 + naslova
 • Video klub:
 • Arena Sport, AXN Now, History, RTS, Minimax Plus, Pickbox Now, Superstar, Epic Drama, NICK+, BBC Earth
 • Dodatne usluge:
 • Pauziraj, iris GO, Gledaj unazad (do 30 dana)
 • Dodatni STB uređaji:
 • 1 STB uređaj
 • Dodatni paketi:
 • Porodični mix i Stingray Music
 • → Lista kanala
 • Fiksna
  Neograničeno razgovori ka fiksnim i mobilnim brojevima u okviru mts, mts doo, ka fiksnoj Supernova; 150 min. za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju
 • Postpaid tarifa
 • Omorika 8
 • Internet
 • 8GB interneta
 • Internet saobraćaj koji vam je na raspolaganju u okviru mesečne naknade možete koristiti po maksimalnoj brzini u mts mreži. Nakon potrošenog internet saobraćaja po maksimalnoj brzini u okviru naknade, do kraja meseca vam je na raspolaganju usluga Net Limit, po ceni od 149 RSD dinara mesečno, koja vam omogućava da koristite internet sa smanjenom brzinom protoka (do 1Mb/s). nacionalni minuti i SMS
 • Neograničeni
  Količina SMS poruka koja vam je na raspolaganju u okviru mesečne naknade možete da koristite i za slanje SMS poruka ka mobilnim mrežama m:tel Crna Gora, m:tel Republika Srpska i m:tel Austrija. Ovo se ne odnosi na SMS ka brojevima korisnika koji su izvršili prenos broja u mrežu m:tel Crna Gora, odnosno m:tel Republika Srpska. u okviru m:tel mreže
 • 150 minuta mesečno
 • Zona 0
 • 4 GB
 • Navedenu količinu interneta možete koristiti u regionu zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija i AP Kosovo i Metohija). Nakon potrošenog data saobraćaja za Zonu 0 uz aktivirani Net limit, data saobraćaj se neće tarifirati samo se smanjuje brzina protoka. Ukoliko nemate aktiviran Net limit, data saobraćaj će se tarifirati kao u nacionalnom saobraćaju po punoj brzini protoka.
 • neograničeno za društvene mreže
 • besplatne aplikacije uz paket
  Aplikacije Iris GO možete koristiti besplatno tokom cele ugovorne obaveze. NBA 3- Game Choice možete koristiti besplatno tokom ugovorne obaveze i trajanja NBA sezone. Aplikaciju Balkan myusic možete koristiti besplatno tri meseca od prve aktivacije.

BOX 4 PLAVI

 • 12 meseci po 1 dinar
 • Mesečna naknada iznosi 6.199 RSD/mes
 • 4 u BOX 4
 • Iskoristite poklon od 100 GB zajedničkog 4G interneta. Bonus se dodeljuje mesečno na zajedničko korišćenje svim mobilnim linijama (maksimalno pet mobilnih linija) koji se pridruže paketu u okviru servisa 4 u BOX 4. Korisnik može pridružiti linije koje imaju aktivnu Omorika ili kontrola troškova tarifu.
 • Internet
 • do 50/8 Mb/s
 • Optika
 • do 500/160 Mb/s
 • Internet brzine do 500 Mb/s ostvarićete uz realizovanu optičku infrastrukturu, odnosno internet brzine do 50 Mb/s je omogućeno korisnicima koji nemaju realizovanu optičku infrastrukturu.
 • Dinamička IP
 • Mail
  Jedan nalog (mailbox 1GB)
 • Extender
  WiFi
  Cena je 1 RSD
 • Televizija
 • 250+ TV kanala
 • 149 HD kanala
 • 28.000 + naslova
 • Video klub:
 • Arena Sport, AXN Now, History, RTS, Minimax Plus, Pickbox Now, Superstar, Epic Drama, Filmbox OD, HBO OD, Apollon, NICK+, Balkan Myusic, BBC Earth
 • Dodatne usluge:
 • Pauziraj, iris GO, Gledaj unazad (do 30 dana)
 • Dodatni STB uređaji:
 • 1 STB uređaj
 • Dodatni paketi:
 • Porodični mix, Stingray Music, Extra, HBO+
 • → Lista kanala
 • Fiksna
  Neograničeno razgovori ka fiksnim i mobilnim brojevima u okviru mts, mts doo, ka fiksnoj Supernova; 150 min. za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju
 • Postpaid tarifa
 • Omorika 16
 • Internet
 • 16GB interneta
 • Internet saobraćaj koji vam je na raspolaganju u okviru mesečne naknade možete koristiti po maksimalnoj brzini u mts mreži. Nakon potrošenog internet saobraćaja po maksimalnoj brzini u okviru naknade, do kraja meseca vam je na raspolaganju usluga Net Limit, po ceni od 149 RSD dinara mesečno, koja vam omogućava da koristite internet sa smanjenom brzinom protoka (do 1Mb/s). nacionalni minuti i SMS
 • Neograničeni
  Količina SMS poruka koja vam je na raspolaganju u okviru mesečne naknade možete da koristite i za slanje SMS poruka ka mobilnim mrežama m:tel Crna Gora, m:tel Republika Srpska i m:tel Austrija. Ovo se ne odnosi na SMS ka brojevima korisnika koji su izvršili prenos broja u mrežu m:tel Crna Gora, odnosno m:tel Republika Srpska. u okviru m:tel mreže
 • 200 minuta mesečno
 • Zona 0
 • 5 GB
 • Navedenu količinu interneta možete koristiti u regionu zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija i AP Kosovo i Metohija). Nakon potrošenog data saobraćaja za Zonu 0 uz aktivirani Net limit, data saobraćaj se neće tarifirati samo se smanjuje brzina protoka. Ukoliko nemate aktiviran Net limit, data saobraćaj će se tarifirati kao u nacionalnom saobraćaju po punoj brzini protoka.
 • neograničeno za društvene mreže
 • besplatne aplikacije uz paket
  Aplikacije Iris GO možete koristiti besplatno tokom cele ugovorne obaveze. NBA 3- Game Choice možete koristiti besplatno tokom ugovorne obaveze i trajanja NBA sezone. Aplikaciju Balkan myusic možete koristiti besplatno tri meseca od prve aktivacije.

BOX 4 BELI

 • 12 meseci po 1 dinar
 • Mesečna naknada iznosi 6.899 RSD/mes
 • 4 u BOX 4
 • Iskoristite poklon od 100 GB zajedničkog 4G interneta. Bonus se dodeljuje mesečno na zajedničko korišćenje svim mobilnim linijama (maksimalno pet mobilnih linija) koji se pridruže paketu u okviru servisa 4 u BOX 4. Korisnik može pridružiti linije koje imaju aktivnu Omorika ili kontrola troškova tarifu.
 • Internet
 • do 100/10 Mb/s
 • Optika
 • do 500/160 Mb/s
 • Internet brzine do 500 Mb/s ostvarićete uz realizovanu optičku infrastrukturu, odnosno internet brzine do 100 Mb/s je omogućeno korisnicima koji nemaju realizovanu optičku infrastrukturu. adresa
 • Dinamička IP
 • Mail
  Jedan nalog (mailbox 1GB)
 • Televizija
 • 170+ TV kanala
 • 130 HD kanala
 • 1.900 + naslova
 • Video klub:
 • Arena Sport, AXN Now, History, RTS, NICK+, BBC Earth
 • Dodatne usluge:
 • Pauziraj, iris GO
 • Dodatni STB uređaji:
 • 1 STB uređaj
 • → Lista kanala
 • Fiksna
  Neograničeno razgovori ka fiksnim i mobilnim brojevima u okviru mts, mts doo, ka fiksnoj Supernova; 150 min. za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju
 • Postpaid tarifa
 • Omorika 3
 • Internet
  Internet saobraćaj koji vam je na raspolaganju u okviru mesečne naknade možete koristiti po maksimalnoj brzini u mts mreži. Nakon potrošenog internet saobraćaja po maksimalnoj brzini u okviru naknade, do kraja meseca vam je na raspolaganju usluga Net Limit, po ceni od 149 RSD dinara mesečno, koja vam omogućava da koristite internet sa smanjenom brzinom protoka (do 64/32 Kb/s). nacionalni minuti i SMS
 • Neograničeni
  Količina SMS poruka koja vam je na raspolaganju u okviru mesečne naknade možete da koristite i za slanje SMS poruka ka mobilnim mrežama m:tel Crna Gora, m:tel Republika Srpska i m:tel Austrija. Ovo se ne odnosi na SMS ka brojevima korisnika koji su izvršili prenos broja u mrežu m:tel Crna Gora, odnosno m:tel Republika Srpska. u okviru m:tel mreže
 • 100 minuta mesečno
 • neograničeno za Viber i 10GB za Instagram
 • besplatne aplikacije uz paket
  Aplikacije Iris GO možete koristiti besplatno tokom cele ugovorne obaveze. NBA 3- Game Choice možete koristiti besplatno tokom ugovorne obaveze i trajanja NBA sezone. Aplikaciju Balkan myusic možete koristiti besplatno tri meseca od prve aktivacije.

BOX 4 ZLATNI

 • 12 meseci po 1 dinar
 • Mesečna naknada iznosi 9.999 RSD/mes
 • 4 u BOX 4
 • Iskoristite poklon od 100 GB zajedničkog 4G interneta. Bonus se dodeljuje mesečno na zajedničko korišćenje svim mobilnim linijama (maksimalno pet mobilnih linija) koji se pridruže paketu u okviru servisa 4 u BOX 4. Korisnik može pridružiti linije koje imaju aktivnu Omorika ili kontrola troškova tarifu.
 • Internet
 • /
 • Optika
 • do 1000/400 Mb/s
 • Internet brzine do 1000 Mb/s ostvarićete uz realizovanu optičku infrastrukturu. adresa
 • Dinamička IP
 • Mail
  Jedan nalog (mailbox 1GB)
 • Extender
  WiFi
  Cena je 1 RSD
 • Televizija
 • 250+ TV kanala
 • 149 HD kanala
 • 29.300 + naslova
 • Video klub:
 • Arena Sport, AXN Now, History, RTS, Minimax Plus, Pickbox Now, Superstar, Epic Drama, Filmbpx OD, HBO OD, Apollon, NICK+, Balkan Myusic, BBC Earth
 • Dodatne usluge:
 • Pauziraj, iris GO, Gledaj unazad (do 30 dana)
 • Dodatni STB uređaji:
 • 1 STB uređaj
 • Dodatni paketi:
 • Porodični mix, Stingray Music, Extra, HBO+
 • → Lista kanala
 • Fiksna
 • Neograničeno
  Neograničeno razgovori ka fiksnim i mobilnim brojevima u okviru mts, mts doo, m:tel RS, m:tel CG i m:tel Austrija mreže, razgovori ka fiksnoj Supernova; 150 min. za pozive ka fiksnim brojevima u domaćem saobraćaju.
 • MOBILNA
 • Postpaid tarifa
 • Soko max
 • Internet
 • Neograničeno
 • Internet saobraćaj koji vam je na raspolaganju u okviru mesečne naknade možete koristiti po maksimalnoj brzini u mts mreži. nacionalni minuti i SMS
 • Neograničeni
  Količina SMS poruka koja vam je na raspolaganju u okviru mesečne naknade možete da koristite i za slanje SMS poruka ka mobilnim mrežama m:tel Crna Gora, m:tel Republika Srpska i m:tel Austrija. Ovo se ne odnosi na SMS ka brojevima korisnika koji su izvršili prenos broja u mrežu m:tel Crna Gora, odnosno m:tel Republika Srpska. i međunarodni saobraćaj u Telekom Srbija grupi
 • Roming
 • Roming NET
 • 3 GB
 • Zona 0
 • 10 GB
 • Navedenu količinu interneta možete koristiti u regionu zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija, Severna Makedonija i AP Kosovo i Metohija). Nakon potrošenog data saobraćaja za Zonu 0 uz aktivirani Net limit, data saobraćaj se neće tarifirati samo se smanjuje brzina protoka. Ukoliko nemate aktiviran Net limit, data saobraćaj će se tarifirati kao u nacionalnom saobraćaju po punoj brzini protoka.
 • neograničeno za društvene mreže
 • besplatne aplikacije uz paket
  Aplikacije Iris GO, NBA 3-Game Choice, Balkan myusic, Deezer i Apollon možete koristiti besplatno tokom trajanja cele ugovorne obaveze.

KONTAKT FORMA